HELFO

Støtte fra HELFO

Som regel må man selv betale for tannbehandling i Norge. Imidlertid finnes det et godt regelverk som beskriver rettigheter til dekning av tannbehandling og som gir grunnlag for søtteordningene.

Øknomisk hjelp gis enten på bakgrunn av medisinsk tilstand- da er det HELFO som gir støtte. Eller NAV dekker utgifter som en sosial støtteordning. Da er det ditt lokale NAV kontor som skal hjelpe deg.

De siste års regjeringer, har bidratt med å bevilge penger til HELFO slik at stadig mer av tannbehandlingen kan dekkes av det offentlige.

tannkjøttbetennelse

5 eksempel på refusjon ved medisinsk indikasjon:

 1. Nesten alle typer kirurgiske inngrep dekkes delvis av HELFO. Skal du f.eks få operert ut en visdomstann skal behandlingen delvis dekkes av HELFO . Vanlig tanntrekking dekkes ikke.
 2. Lider du av munntørrhet pga langvarig medisinbruk kan dette påvirke din tannhelse slik at du får hull i tennene, da har du krav på HELFO refusjon. 
 3. Har du peridontitt, tannfestesykdom, får du dekket deler av behandlingen hvis behandlingen er «systematisk og målrettet”.
 4. Mangler du en eller flere tenner har du  vanligvis krav på å deler av behandlingen dekket etter såkalt honorartakst.
 5. Implantatbehandling kan delvis dekkes hvis tennene er tapt etter 1. mai 2002 og dette kan dokumenteres med som resultat av spesifikke medisinske tilstander som f.eks hyposalivasjon, marginal periodontitt, m.m.

 

Under er en oversikt over tilstander som du kan få støtte for. Tannlegene hos oss har god kunnskap om dette og vil sørge for at du får rett støtte når du har krav på det. Refusjon trekkes av på regningen slik at du selv ikke trenger å legge ut for behandlingen.

Generelle bestemmelser:

§ 1. Stønadsberettiget undersøkelse og behandling

Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende til-stander/tilfeller:

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdomeller varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven


Etter folketrygdloven § 5-6a ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av periodontitt utført av tannpleier i henhold til første ledd punkt 1, 4, 6 og 14.

Den enkelte tannlege eller tannpleier er ansvarlig for å vurdere hvorvidt et medlem har krav på stønad i medhold av folketrygdloven § 5-6 eller § 5-6a.

Ved Tannlegen Rett Hjem er alle tannleger oppdatert på bruken av HELFO. Ta kontakt i dag for konsultasjon og prisoverslag.

tannbro